İNŞAAT KUMU
 

Ürünler

Kullanım Alanları
İNŞAAT KUMU;
Karten Madencilik yer altı ve yer üstü yapı tesislerinde, betonarme yapıların yapım aşamasının her anında ihtiyaç duyulan her türlü inşaat kumu ve dolgu malzemesini sahip duğumuz ileri teknolojik tesislerimizde TSE belgeli yüksek kalite standartlarında üretmekteyiz.

Çevreye, doğaya dost üretim tekniklerini kullanarak ürettiğimiz inşaat kumlarının tüvenan (doğal agrega) halinde bulunan hammaddesini sahibi olduğumuz şirket arazimizdeki ocaklardan çıkartıp üretim tesislerimize sevkini gerçekleştirmekteyiz.

Sahibi olduğumuz arazideki ocaklarımızdan çıkarılan tüvenan (doğal agrega); hammadde sahasından üretim tesislerine sevk edildikten sonra ilk olarak (iki adet) ön elemeden basınçlı su ile yıkanarak geçirilir. Elenen ve yıkanan malzeme hemen akabinde çelik çubuklu değirmene geçer.

Değirmen de dönme sonucu çelik çubukların sıkıştırmasıyla tüvenan (doğal agrega) malzeme öğütme işlemine tabi tutulmakta ve aynı zamanda değirmen içinde de yıkanmaktadır. Çelik çubuklarla değirmende öğütülen malzeme değirmen çıkışında da tekrar yıkanarak (3. ve son yıkama) boyutlarına göre sınıflandırılıp ilgili değirmen tesisi betonarme bölme saha gözlerine akar. Son olarak betonarme bölmelerden alınan malzemeler ilgili stok sahalarına satış için sevk edilmek üzere stoklanarak satışa hazır hale getirilir.

TSE standartların da üretilen inşaat kumlarında silis oranı 99 gibi yüksek bir oran olup değirmen tesisine giriş, üretim ve değirmen tesisinden çıkış periyodlarında üç defa basınçlı su ile yıkamaya tabii tutulduğundan kirlilik kabul edilebilir düzeyin çok altındadır. Bu kumlar beton yapımında, ince veya kaba sıva yapımında, şap malzemesi yapımında girdi olarak kullanılmaktadır. Yüksek kalitesinden (% 99 silis ihtiva etmesi) ve ileri teknoloji üretim işleminden dolayı piyasada özellikle talep edilen ürünlerimiz arasındadır.